Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Fortinet zabezpiecza sieć Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Krakowski Bank Spółdzielczy, największy bank spółdzielczy w kraju, stale utrzymujący się na pozycji lidera w rankingach banków spółdzielczych oraz bezpieczeństwa finansowego, wdrożył zintegrowany system zabezpieczeń sieci komputerowej. Bank prowadzi działalność poprzez sieć 74 placówek w województwach małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. W związku z rozwojem usług bankowych i rozbudową oddziałów, Krakowski Bank Spółdzielczy zdecydował o rozszerzeniu wykorzystywanego systemu ochrony.

Dotychczasowa struktura sieci WAN bazowała na sieci o topologii rozszerzonej gwiazdy zbudowanej w technologii FrameRelay oraz ISDN. Dostęp do internetu realizowany był poprzez zainstalowane w każdej placówce łącze DSL. Ponadto, każdy oddział posiadał również dodatkowe łącza backupowe zbudowane przeważnie w tej samej  technologii co podstawowe (ISDN). W efekcie każda placówka posiadała minimum trzy łącza, które sterowane były przez dwa  urządzenia tj. router obsługujący sieć WAN oraz firewall programowy zabezpieczający dostęp do internetu. Takie rozwiązanie znacznie podnosiło koszty oraz wymagało dużych nakładów administracyjnych.

Pod koniec 2009 roku Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczął testy urządzeń różnych producentów m. in. Juniper, Cisco, Check Point, Watchguard, Zyxell oraz Fortinet. Każde z testowanych urządzeń posiadało swoje wady i zalety. Bank zdecydował się jednak na urządzenia firmy Fortinet ze względu na integrację wielu funkcji w jednym urządzeniu oraz przejrzysty, szybki i intuicyjny interfejs użytkownika oparty o  przeglądarkę WWW. Atutem wybranego rozwiązania była też jego funkcjonalność, duża wydajność urządzeń, możliwość podłączenia bezprzewodowego modemu GSM i skonfigurowania funkcji WAN-failover oraz przyjazny system licencjonowania.

Prace wdrożeniowe Krakowski Bank Spółdzielczy rozpoczął w połowie 2010 roku, a zakończył na przełomie 2010 i 2011 roku. Zakupione urządzenia firmy Fortinet wykorzystane zostały do budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Wszystkie placówki połączono w jedną bezpieczną sieć VPN. Zastosowane urządzenia FortiGate chronią sieć firmową przed atakami, wirusami i robakami, a także zapewniają ochronę poufności transmisji i treści. Całość systemu jest centralnie zarządzana przez FortiManager, a do analizy ruchu w sieci i raportowania wykorzystywany jest FortiAnalyzer. W trakcie procesu instalacji Krakowski Bank Spółdzielczy otrzymał wsparcie techniczne od inżynierów firmy Point sp. z o.o., integratora systemów IT, posiadającego najwyższy status partnerstwa w Fortinet.

Instalacja rozwiązań Fortinet znacznie obniżyła koszty utrzymania łączy, ponieważ zlikwidowane zostały łącza FrameRelay, ISDN i VSAT (do bankomatów), a także w dużej mierze łącza GPRS (także do bankomatów). Pełna niezawodność sieci WAN umożliwia nieprzerwaną pracę środowiska sieciowego. Centralny system analizy ruchu i raportowania oraz zarządzania politykami bezpieczeństwa zapewnia spójność polityk na urządzeniach końcowych oraz pozwala na zcentralizowane zarządzanie całą siecią WAN. Wszystko znacznie podnosi bezpieczeństwo sieci.

„Dzięki wdrożeniu urządzeń FortiGate zwiększyła się niezawodność naszej sieci oraz jej bezpieczeństwo. Zintegrowanie w jednym urządzeniu wielu technologii bezpieczeństwa ułatwia utrzymanie, raportowanie i rozwiązywanie problemów,” – powiedział Paweł Matusik z Biura Informatyki, Telekomunikacji i Administracji Systemami Bankowymi Krakowskiego Banku Spółdzielczego. – „Dodatkowe rozwiązania FortiManager i FortiAnalyzer upraszczają zarządzanie bezpieczeństwem i redukują koszty operacyjne we wdrożeniach z wieloma urządzeniami. W związku z tym wybór rozwiązania był bardzo trafny.”

Ponadto, Bank planuje zakup urządzeń do nowo otwieranych placówek, w razie potrzeby będzie rozbudowywać sieć o nowe urządzenia lub wymieniać urządzenia na nowsze modele.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »