Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Logo Fortinet

Fortinet wspiera kształcenie informatyków na UMK w Toruniu

Fortinet informuje o współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WFAiIS UMK). W jej ramach studenci mogą zgłębiać tajniki działania sieci bezprzewodowych w usytuowanym na Wydziale specjalnym laboratorium wyposażonym w sprzęt i oprogramowanie użyczone przez FORTINET.

Zajęcia prowadzone w laboratorium przeznaczone są dla studentów informatyki stosowanej szczególnie zainteresowanych łącznością bezprzewodową. Ich kluczowy element stanowią ćwiczenia praktyczne dotyczące instalacji i konfiguracji sieci bezprzewodowych wykorzystujących kontrolery i punkty dostępowe dostarczone przez FORTINET.

Dzięki tej współpracy mamy możliwość zaznajamiania studentów z najnowszymi technologiami stosowanymi w sieciach bezprzewodowych – mówi dr hab. Jacek Kobus, adiunkt na WFAiIS UMK. Studenci cenią sobie zajęcia laboratoryjne, podczas których mogą poszerzać swoją wiedzę teoretyczną rozwiązując praktyczne problemy dotyczące budowy i funkcjonowania sieci bezprzewodowych – tych budowanych w oparciu o typowe autonomiczne punkty dostępowe, a także tych z wykorzystaniem urządzeń firmy FORTINET. Dla Wydziału, który prowadzi studia na kierunku informatyka stosowana od ośmiu lat, laboratorium i prowadzone w nim zajęcia są szczególnie cenne, ponieważ są elementem bliskiego kontaktu naszych studentów z najnowszymi dostępnymi rozwiązaniami.

W laboratorium dostępnych jest między innymi dziesięć niezależnych stanowisk wyposażonych w wirtualne kontrolery, system umożliwiający zarządzenia wieloma wirtualnymi kontrolerami oraz szesnaście punktów dostępowych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie System Director oraz Network Manager. Rozwiązania FORTINET pozwalają realizować dostęp bezprzewodowy w ramach unikatowej technologii wirtualnej komórki, która jest także omawiana w ramach zajęć.

Kurs kończy się sprawdzianem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Najlepsi studenci otrzymują specjalny certyfikat poświadczający znajomość zagadnień dotyczących instalacji i konfiguracji rozwiązań FORTINET dla sieci bezprzewodowych – dodaje dr Mariusz Piwiński, adiunkt na WFAiIS UMK.

Zarówno firma Fortinet jak i WFAiIS UMK mówią o planach poszerzania współpracy dydaktycznej.

FORTINET wspiera kształcenie specjalistów na całym świecie

Partnerstwo z UMK w Toruniu to nie jedyny projekt dydaktyczny prowadzony przez FORTINET. Firma współpracuje z uczelniami z całego świata w ramach programu Fortinet Network Security Academy (FNSA). Celem inicjatywy jest pomoc w kształceniu specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Materiały dydaktyczne, szkolenie wykładowców czy wyposażenie laboratoryjne to tylko część wsparcia, na jakie mogą liczyć uczelnie uczestniczące w programie. Studenci uczestniczący w kursach w ramach FNSA otrzymują możliwość uzyskania certyfikatów FORTINET otwierających drogę do kariery w branży cyberbezpieczeństwa.

Obecnie w programie bierze udział siedem uczelni ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Europy. Przewiduje się, że dwadzieścia kolejnych dołączy do niego w ciągu nadchodzących trzech miesięcy.

Nie jest tajemnicą, że skala zagrożeń rośnie i dotykają one wszelkiego rodzaju organizacji na całym świecie. Szacuje się, że obecnie rynek cyberbezpieczeństwa przyjmie milion nowych pracowników, a do 2019 roku zapotrzebowanie to wzrośnie do sześciu  milionów ekspertów. Podejmujemy tę innowacyjną formę współpracy z uczelniami, by odpowiedzieć na to wyzywanie przez pomoc w kształceniu nowych, dobrze przygotowanych specjalistów – mówi Ken Xie, współzałożyciel i CEO FORTINET.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »