Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Logo Fortinet

Powiązane Webinary

Fortinet prezentuje nową platformę zabezpieczeń i ekosystem partnerski do ochrony środowisk chmury i sieci sterowanych programowo w centrach przetwarzania danych

Fortinet zaprezentował nową platformę do ochrony sieci sterowanych programowo (SDNS – Software Defined Network Security). To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży, które ma zapewniać zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami przez integrację zabezpieczeń w nowoczesne, elastyczne środowisko centrum przetwarzania danych. Nowa platforma opiera się na przejrzystej koncepcji i praktycznych narzędziach pozwalających chronić ośrodki obliczeniowe w kompleksowy sposób. Jednocześnie umożliwia ona najszerszą integrację infrastruktury z rozwiązaniami partnerów technologicznych, takich jak HP, Ixia, PLUMgrid, Pluribus Networks, Extreme Networks i NTT. SDN Security na nowo definiuje zaawansowane cyber-zabezpieczenia w świecie, w którym centra przetwarzania danych zmieniają się przez wdrażanie wirtualizacji, przetwarzania w chmurze, a teraz także sieci sterowanych programowo.

Infrastruktura do ochrony informacji jest zbyt sztywna i statyczna, aby zaspokoić szybko zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw cyfrowych i zapewnić im skuteczną ochronę w dynamicznym środowisku zagrożeń. Producenci zabezpieczeń coraz częściej odchodzą od zarządzania polityką obejmującą poszczególne elementy sprzętowe, skłaniając się w stronę opartych na oprogramowaniu paneli do zarządzania, które pozwalają w elastyczny sposób definiować politykę bezpieczeństwa niezależnie od lokalizacji[1]napisał Neil MacDonald, wiceprezes i analityk w firmie Gartner Research.

Innowacyjne zabezpieczenia w całej architekturze sieciowej

Nowa platforma Fortinet SDN Security uwidacznia opracowane przez firmę innowacje we wszystkich głównych warstwach architektury sieciowej:

  • Płaszczyzna danych — przeniesienie mechanizmów zabezpieczających z zamkniętych jednostek sprzętowych do instancji logicznych, które można dystrybuować w bardziej skalowalny sposób i głęboko integrować z wirtualnym środowiskiem przełączników oraz wyodrębnionymi przepływami sieciowymi.
  • Płaszczyzna sterowania — koordynacja i automatyzacja polityki bezpieczeństwa przez udostępnienie elastycznych przepływów pracy, w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach i mechanizmach zapewniających zgodność z przepisami w środowiskach cechujących się dużą elastycznością i dynamiką.
  • Płaszczyzna zarządzania — zintegrowany panel do obsługi polityki bezpieczeństwa i zdarzeń, obejmujący urządzenia fizyczne i wirtualne, chmury prywatne i publiczne oraz całą infrastrukturę konwergentną, a przez to pomagający zapewnić spójność i zgodność zabezpieczeń z przepisami.

Prawdopodobnie nie ma jednej platformy dla sieci sterowanych programowo, która stałaby się standardem i została wdrożona przez wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkich klientów dostawców usług. Dlatego pracujemy nad środowiskiem obsługującym różne takie platformy za pośrednictwem zastrzeżonych i otwartych interfejsów API. Kluczem jest tu dostarczenie klientom skalowalnych modułów zabezpieczeń, które można uruchamiać na żądanie na poziomie koordynacji — mówi John Maddison, wiceprezes ds. marketingu w Fortinet.

Starania Fortinet w zakresie środowisk sterowanych programowo rozpoczęły się ponad pięć lat temu. Powstały wtedy pierwsze urządzenia wirtualne FortiGate-VM do ochrony coraz bardziej zwirtualizowanych i skonsolidowanych centrów przetwarzania danych. Działania te rozszerzano wraz z postępującą transformacją ośrodków obliczeniowych. Wśród ostatnich kamieni milowych w tym obszarze warto wymienić nowe urządzenia zabezpieczające Fortinet obsługujące platformę Microsoft Azure, członkostwo firmy w programie HP AllianceOne w celu stworzenia zintegrowanych fabrycznie, zoptymalizowanych zabezpieczeń dla oferty narzędzi HP dla sieci sterowanych programowo, integrację z platformą Application-Centric Infrastructure (ACI) firmy Cisco oraz prace mające zwiększyć bezpieczeństwo sieci klientów korzystających z rozwiązań VMware vSphere i sterowanych programowo centrów przetwarzania danych.

Fortinet rozszerza sieć partnerów, aby spełnić wymagania klientów w zakresie centrów przetwarzania danych

W ramach swojej ogólnej strategii dotyczącej centrów przetwarzania danych Fortinet współpracuje z dużą — i wciąż rosnącą — liczbą partnerów, aby ściśle zintegrować zabezpieczenia z ich kluczowymi platformami infrastruktury. Platformy te obejmują kontrolery sieci sterowanych programowo, środowiska koordynacji, hiperwizory, narzędzia do zarządzania chmurą, systemy zarządzania zabezpieczeniami i funkcje analityczne. Fortinet współpracuje obecnie z ponad dwudziestoma dostawcami technologii, aby zadbać o ochronę ich rozwiązań przed cyberzagrożeniami w oparciu o zaawansowaną platformę Fortinet SDN Security.

Wypowiedzi partnerów współpracujących z Fortinet w związku z platformą SDN Security

Integracja narzędzi Fortinet z platformą Extreme Networks dla sieci sterowanych programowo pozwala przedsiębiorstwom połączyć uznane zabezpieczenia i funkcje zapewniające zgodność z przepisami ze swobodą cechującą standardy otwarte oraz zgodnością operacyjną. Takie zintegrowane rozwiązanie sprawia, że wdrażanie, świadczenie usług, zarządzanie i eksploatacja sieci sterowanych programowo to procesy przebiegające bezproblemowo i ekonomicznie. Jednocześnie system chroni zasoby przedsiębiorstwa przez dynamiczne objęcie użytkowników, aplikacji i urządzeń politykami bezpieczeństwa, od chmury po brzegi siecimówi Markus Nispel, wiceprezes ds. oprogramowania i rozwiązań w firmie Extreme Networks.

Nasza współpraca z Fortinet jest ugruntowana, czego przykładem może być choćby nasz niedawny wspólny projekt, którego celem było wykorzystanie kontrolera sieci sterowanych programowo HP VAN do koordynacji ochrony zapewnianej przez firewall nowej generacji w sieci lokalnej kampusu. Teraz, po wprowadzeniu nowej platformy Fortinet SDN Security, liczymy na jeszcze ściślejszą współpracę, dzięki której będziemy mogli udostępnić naszym klientom znakomite zabezpieczeniamówi Michael Zhu, dyrektor ds. rozwiązań i sojuszy oraz zarządzania globalnymi liniami produktów w dziale rozwiązań sieciowych HP (HP Networking).

Dzięki platformie Fortinet SDN Security elastyczne centra przetwarzania danych mogą wykorzystać wirtualizację i sieci sterowane programowo, ponieważ pomaga ona zapobiegać powstawaniu luk w zabezpieczeniach i systemach zapewniających zgodność z przepisami. Zastosowanie realistycznych rozwiązań testowych, takich jak BreakingPoint Virtual Edition i PerfectStorm firmy Ixia, do kontroli skuteczności firewalla w całym cyklu życia zabezpieczeń jest kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa we współczesnych coraz bardziej dynamicznych centrach przetwarzania danych i chmurach — mówi Scott Westlake, wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w firmie Ixia.

Nasi klienci korporacyjni usilnie poszukują rozwiązania, które lepiej ochroni ich sieci, a jednocześnie zapewni im większą przejrzystość i elastyczność operacyjną. Elastyczna infrastruktura usługowa ESI (Elastic Service Infrastructure) firmy NTT zaspokaja te potrzeby, umożliwiając sprawne, precyzyjne funkcjonowanie zasobów sieciowych razem z technologiami sieci sterowanych programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV). Połączenie ESI i zabezpieczeń sterowanych programowo oferowanych przez liderów z branży zabezpieczeń, takich jak Fortinet, pozwala stworzyć bardzo praktyczne rozwiązania dla wielu naszych klientówmówi Masa Kawashima, wiceprezes firmy NTT Innovation Institute Inc.

Zabezpieczenia szybko się rozwijają, a środowiska sterowane programowo w coraz większym stopniu wkraczają do centrów przetwarzania danych. Dlatego przedsiębiorstwa potrzebują elastycznych, programowych zabezpieczeń, które zapewnią im bezpieczeństwo usług i wydajność niezależnie od skali systemu. Platforma SDNS oferowana przez Fortinet, lidera branży w dziedzinie zabezpieczeń centrów przetwarzania danych, upraszcza i usprawnia zabezpieczenia chmur OpenStack. W połączeniu z pakietem PLUMgrid Open Networking Suite for OpenStack pozwala stworzyć bezpieczne, innowacyjne rozwiązanie dla nowoczesnego centrum przetwarzania danych — mówi Wendy Cartee, wiceprezes ds. zarządzania produktami i marketingu w firmie PLUMgrid. 

Przedsiębiorstwa i dostawcy usług przetwarzania w chmurze poszukują elastycznych rozwiązań, które pozwolą im sterować zachowaniem ich infrastruktury w oparciu o strategie biznesowe przez naciśnięcie jednego przycisku. Nasz przełącznik Open Netvisor to idealna platforma do wdrażania wirtualnych urządzeń Fortigate, ponieważ rezydują one potem w podstawowej warstwie łączności. Dzięki hostingowi wirtualnych urządzeń Fortigate w obrębie naszej sterowanej programowo matrycy przełączającej klienci mogą uzyskać najbardziej elastyczną i bezpieczną infrastrukturę w branży. Jednocześnie dysponują pełną przejrzystością wszystkich przepływów danych w całym ośrodku obliczeniowym powiedział Mark Harris, wiceprezes ds. marketingu w firmie Pluribus Networks.[1] Gartner, „Hype Cycle for Virtualization”, 2015, 8 lipca 2015 r.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »