Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Logo Fortinet

FORTINET otrzymuje rekomendację NSS Labs dla najskuteczniejszego firewalla korporacyjnego w branży

Fortinet, przedstawił wyniki testów porównawczych firewalli nowej generacji (NGFW, ang. Next-Generation Firewall) przeprowadzonych przez firmę NSS Labs. W trakcie ciągłych testów na żywo, trwających od 1 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., zapora sieciowa FORTINET zablokowała 99,97% eksploitów stosowanych przez cyberprzestępców w aktywnych kampaniach.

Wysokie wyniki we wszystkich kategoriach

Organizacja NSS Labs regularnie testuje firewalle następnej generacji czołowych producentów i sprawdza rozwiązania konkurujących firm w wymagających, rzeczywistych scenariuszach, aby zbadać skuteczność zabezpieczeń, wydajność sieci i całkowity koszt posiadania. Wyniki służą do stworzenia mapy bezpieczeństwa i raportów porównawczych.

Firewall korporacyjny FORTINET FortiGate 3200D otrzymał najwyższe noty we wszystkich kategoriach testów i zdobył rekomendację NSS Labs. Razem z rozwiązaniem innego producenta zapora sieciowa FORTINET uzyskała najwyższy wynik pod względem ogólnej skuteczności zabezpieczeń (99,6%).

FortiGate 3200D

Organizacja NSS Labs przeprowadza też ciągłe testy na żywo Cyber Assessment Warning System (CAWS), w ramach których rywalizujące ze sobą rozwiązania każdego dnia muszą sprostać setkom ataków. Te rygorystyczne testy wykazują prawdziwą skuteczność zabezpieczeń na co dzień i stanowią cenne źródło informacji dla klientów, ponieważ pozwalają im zapoznać się z rzeczywistymi wynikami poszczególnych produktów jeszcze przed ich wdrożeniem. 

W testach CAWS FORTINET odnotował najwyższy ogólny wskaźnik blokowania — w 61 dniach z łącznej liczby 62 dni testów rozwiązanie powstrzymało 100% ataków. Produkt FORTINET zablokował łącznie 99,97% aktualnych eksploitów.

Badania wykazały również, że wydajność sieci wzrosła o 37% więcej, niż podano w specyfikacji zawartej w danych technicznych FORTINET. Rozwiązanie Fortinet pozwoliło uzyskać najmniejsze opóźnienie (średnio na poziomie 4,2 mikrosekundy) wśród wszystkich badanych produktów niezależnie od wielkości pakietu. Umożliwiło również największą maksymalną liczbę połączeń TCP (30 milionów). FORTINET odnotował jednocześnie drugi w kolejności wynik w kategorii wydajności sieci (średnio ponad 19 Gb/s). Dane te dają klientom pewność, że dzięki niezbędnej dziś infrastrukturze zapewniającej najmniejsze opóźnienia i największą wydajność sprostają gwałtownie rosnącym potrzebom w zakresie sieci, które wynikają z rozwoju takich trendów technologicznych jak platformy mobilne czy Internet przedmiotów.

Całkowity koszt posiadania (TCO) dla rozwiązania FORTINET był znacznie niższy niż w przypadku rywala, który osiągnął najbardziej zbliżony wynik. FORTINET okazał się też jednym z dwóch producentów, w przypadku których rzeczywisty całkowity koszt posiadania był niższy niż podano w oficjalnych specyfikacjach.

Polecana, kompleksowa platforma cyberzabezpieczeń

FORTINET otrzymał też rekomendacje NSS Labs dla takich swoich rozwiązań jak system do wykrywania naruszeń bezpieczeństwa FortiSandbox, nowej generacji system zapobiegania włamaniom FortiGuard, korporacyjny firewall FortiGate, oprogramowanie do ochrony punktów końcowych FortiClient czy firewalle do aplikacji WWW FortiWeb. Dzięki temu klienci FORTINET mogą wdrożyć najlepszą platformę zabezpieczeń, która sięga od punktów końcowych po chmurę i obejmuje wszystkie elementy pomiędzy nimi.

Szum marketingowy i zapewnienia producentów zabezpieczeń sieciowych sprawiają, że klienci poszukujący sprawdzonych, godnych zaufania rozwiązań mają przed sobą bardzo trudne zadanie. Misją NSS Labs jest wspieranie klientów w podejmowaniu decyzji na podstawie danych i testów przeprowadzanych w warunkach rzeczywistych. FORTINET nieprzerwanie zgłasza swoje produkty do różnych naszych programów testowych. Jest znakomitym przykładem producenta zabezpieczeń, który opowiada się za przejrzystością i stawia klientów na pierwszym miejscumówi Vikram Phatak, dyrektor generalny NSS Labs.

Weryfikacja przeprowadzana przez organizacje takie jak NSS Labs odgrywa dla nas kluczową rolę, ponieważ pomaga nam przebić się przez szum otaczający dziś klientów. W testach zewnętrznych sprawdza się dane podawane przez producentów w specyfikacjach produktów i ich zapewnienia dotyczące skuteczności oferowanych rozwiązań. Dzięki temu klienci mogą podejmować decyzje na podstawie pełnych informacji i nie muszą już zakładać, że rzeczywistą skuteczność rozwiązania odkryją dopiero po jego wdrożeniu we własnej siecimówi John Maddison, wiceprezes ds. marketingu produktów i usług w FORTINET.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »