Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Fortinet i IBM współpracują przy projekcie SkillsBuild w celu zapewnienia kwalifikacji dotyczących cyberbezpieczeństwa

Fortinet zapowiedział integrację własnego programu szkoleń i certyfikacji Network Security Expert ze stworzoną przez IBM cyfrową platformą SkillsBuild, zapewniającą użytkownikom rozwój umiejętności zawodowych dotyczących najnowszych technik, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

Fortinet i IBM skoncentrują się na zaprojektowaniu nowych ścieżek kariery w dziedzinie cyfrowej ochrony poprzez szkolenie osób dotychczas nieposiadających doświadczenia w tym zakresie, jak też podejmą działania w zakresie wzajemnego łączenia uczestników szkoleń z pracodawcami. Podjęta współpraca podkreśla zaangażowanie firmy Fortinet w społeczną odpowiedzialność biznesu, która ma na celu wypełnienie luki kompetencyjnej dotyczącej cyberbezpieczeństwa dzięki podejmowanej globalnej współpracy z różnymi podmiotami oraz programowi edukacyjnemu dostępnemu w ramach Network Security Expert (NSE) Training Institute.

Rośnie popyt na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa

Cyberochrona to obecnie bardzo szybko rosnąca dziedzina rynku, a globalna pandemia koronawirusa tylko zwiększyła popyt na rozwiązania zabezpieczające. Badanie przeprowadzone przez firmę edukacyjną (ISC)2 wykazało, że 81% respondentów postrzega ochronę cyfrowych zasobów jako priorytet, ponieważ pracownicy pracują zdalnie z powodu COVID-19. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedziny cyberochrony rośnie również potrzeba przyciągnięcia szerszej, bardziej zróżnicowanej i geograficznie rozproszonej siły roboczej. Ostatnia ankieta Fortinet wykazała, że 68% przedsiębiorstw ma problemy z rekrutacją, zatrudnianiem i utrzymaniem utalentowanych pracowników z dziedziny cyberbezpieczeństwa. W związku z globalną pandemią, wyzwanie to znacznie wzrosło.

Fortinet i IBM łączą siły w celu zwiększenia dostępności ekspertów ds. bezpieczeństwa

Partnerstwo firm Fortinet i IBM pomoże rozwiązać ten problem dzięki platformie cyfrowej SkillsBuild. Zapewnia ona osobom poszukującym pracy, w tym długotrwale bezrobotnym, uchodźcom, ubiegającym się o azyl, weteranom i studentom, ocenę zdolności do pracy zawodowej, kursy edukacyjne, spersonalizowany coaching oraz warsztaty, które pomogą im wejść na rynek pracy lub ponownie na nim zaistnieć. Portfolio platformy SkillsBuild zostanie rozbudowane o szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowane przez Fortinet NSE Training Institute dla osób szukających pracy w tej branży.

Inicjatywy Fortinet dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Jednym z głównych obszarów, na których koncentrują się inicjatywy Fortinet w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jest rozwiązywanie problemów związanych z brakiem kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami akademickimi w ramach programu Akademia Bezpieczeństwa oraz rządami na całym świecie. Fortinet współpracuje z globalnymi liderami z różnych sektorów, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości rynku cyberochrony i rozwijać cyfrową gospodarkę. Oprócz strategicznego partnerstwa z IBM w celu zwiększenia dostępności ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, Fortinet jest członkiem założycielem afiliowanego przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz stowarzyszenia ochrony przed cyberatakami Cyber Threat Alliance. Fortinet współpracuje również z Agencją Komunikacji i Informacji NATO oraz jest członkiem eksperckiej grupy roboczej w ramach Interpolu.

Dodatkowo, Fortinet oferuje szkolenia i certyfikaty za pośrednictwem jednostki NSE Training Institute w celu zapewnienia dalszego rozwoju umiejętności i przekwalifikowywania się specjalistów IT. Niedawno Fortinet udostępnił bezpłatnie wszystkie szkolenia NSE Training Institute dotyczące cyberbezpieczeństwa, aby pomóc w zaspokojeniu szybko zmieniających się potrzeb firm dotyczących ochrony rozproszonej i zdalnej siły roboczej. Kursy te dają indywidualnym osobom możliwość zdobycia nowej wiedzy lub zwiększenia praktycznych umiejętności.

Opublikowano

Fortinet
Fortinet

Firma Fortinet jest czołowym na świecie dostawcą wysoko wydajnych informatycznych rozwiązań zabezpieczających, które umożliwiają jej klientom ochronę i kontrolę używanej infrastruktury informatycznej. Jej specjalnie opracowane, zintegrowane technologie zabezpieczeń wraz z usługami FortiGuard badającymi zagrożenia zapewniają klientom niezwykle skuteczną ochronę treści dotrzymującą kroku nieustannie ... Więcej »