Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Dlaczego warto migrować wirtualną infrastrukturę do Red Hata?

Decyzja o migracji wirtualnej infrastruktury, w dużej mierze wiąże się z tym czy będzie ona w stanie obsługiwać technologie, które chcemy wdrożyć. To także kwestia wyboru właściwego oprogramowania w danej sytuacji, z uwzględnieniem wymogów związanych z coraz bardziej kosztownymi umowami licencyjnymi dla przedsiębiorstw (Enterprise License Agreement).

Wyobraź sobie, że jesteś architektem IT konstruującym infrastrukturę w oparciu o zastrzeżoną technologię wirtualizacji. Kiedy twoja firma jest gotowa na przyjęcie nowej technologii, takich jak chmura hybrydowa czy kontenery, jesteś ograniczony do tego, co jest kompatybilne z wirtualną infrastrukturą dostawcy, albo do czasochłonnych obejść.

Przy tworzeniu systemów programistom przyświeca pewna wizja przyszłości, jednak każda iteracja jest bardziej skomplikowana od poprzedniej. Aby wszystko działało jak należy, administratorzy, nawet w weekendy, rozwiązują problemy związane z systemem, piszą poprawki oraz aktualizacje. W konsekwencji - zamiast inwestować w nowoczesne produkty i rozwiązania - coraz większe pieniądze wydawane są na umowy licencyjne.

Jednocześnie, wirtualizacja typu open source daje pełną kontrolę nad infrastrukturą i wszystkim, co się na niej opiera. Oznacza to, że można ją modyfikować tak, aby możliwa była współpraca z dowolnym dostawcą, lub też bez udziału dostawcy. W takim wypadku nie trzeba korzystać z umowy ELA, ponieważ kod źródłowy nie podlega ochronie.

Zbudowanie właściwej infrastruktury to wyzwanie

Mimo wielu głosów ze strony dostawców rozwiązań IT, wdrożenie nowych technologii i procesów nie jest ani szybkie, ani łatwe. To wieloletnia wizja, która wymaga ciągłych zmian, a każde udoskonalenie architektury IT stanowi krok naprzód. Znaczący postęp można osiągnąć, łącząc ulepszenia ze sprawnymi procesami i wielofunkcyjną współpracą.

Poprawa architektury IT jest utrudniona zwłaszcza wtedy, kiedy użytkownik jest związany umową licencyjną i nie ma dostępu do kodu źródłowego, który ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu w zaplanowany sposób. Umowa ELA często zniechęca do zmiany dostawcy i czyni zależnym w taki sposób, że przy każdej kolejnej użytkownik jest skłonny zapłacić nawet zawyżoną cenę. To z kolei ogranicza środki na inwestycje w nowoczesne technologie, a także wywiera wpływ na wiele osób:

  • Dyrektora technicznego - wizja cyfrowej transformacji jest ograniczona do możliwości dostawcy.

  • Architekta IT - dodatki do stosu technologicznego muszą być kompatybilne z infrastrukturą dostawcy.

  • Administratora systemu - udoskonalenia operacyjne są ograniczone do oprogramowania dostawcy lub partnera.

  • Dewelopera - rozbudowa systemu informatycznego polega na obejściach, zamiast na innowacyjnych rozwiązaniach

Red Hat przychodzi z pomocą

W przypadku gdy zwykłe ulepszenie wirtualnej infrastruktury nie wystarcza, potrzebny jest zaufany partner, który będzie znał każdą warstwę stosu technologicznego firmy. Red Hat oferuje oprogramowanie i wsparcie obsługujące wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa w tym zakresie: od infrastruktury do platform, od pamięci po kontenery, od zarządzania po automatyzację. W odróżnieniu od technologii niektórych dostawców, produkty Red Hat opracowywane są również w celu zwiększenia współzależności pomiędzy technologiami rdzeniowymi:

  • Platforma Red Hat służąca do przetwarzania w chmurze projektowana jest wspólnie z systemem operacyjnym i platformą wirtualizacji, co pozwala na szybkie przechodzenie do chmury, a także jednoczesne skalowanie.

  • Platforma wirtualizacji oparta jest na wirtualnej maszynie KVM (Kernel-based Virtual Machine), która stanowi główne jądro systemu Linux od 2007 roku.

  • Wszystkie elementy współdzielą API i narzędzia do zarządzania, co umożliwia łączenie systemów, udostępnianie informacji i ujednolicanie zarządzania.

Wdrażając infrastrukturę opartą na technologiach open source, można uprościć stos technologiczny przy jednoczesnym zachowaniu zdolności realizacji jakichkolwiek działań z dowolnym oprogramowaniem, dostawcą lub produktem.

Rozwiązania przeznaczone do migracji infrastruktury

Migracja wirtualnej infrastruktury do rozwiązań Red Hat pozwala zmniejszyć wydatki na infrastrukturę i w ten sposób zapewnić większe możliwości inwestowania w zaawansowane technologie rozwoju aplikacji, jak np. chmura hybrydowa czy kontenery. Ponadto rozwiązania do migracji pomagają w zdefiniowaniu procesu, który rozpoczyna się w momencie, w którym użytkownik się aktualnie znajduje, i kończy wraz z pojawieniem się infrastruktury typu open source, która jest w stanie poradzić sobie z przyszłymi wyzwaniami. Trzy podstawowe elementy tego procesu, które pomagają klientom zredukować  koszty wirtualizacji IT i infrastruktury, obejmują:

  • Sesję badawczą - Red Hat Consulting opisuje istniejącą infrastrukturę, obciążenia robocze i unikatową strategię migracji.

  • Pilotaż migracji - następuje wdrożenie i uruchomienie alternatywnej platformy do migracji kilku obciążeń pilotażowych i weryfikacji wymagań na dużą skalę.

  • Migracja na dużą skalę - obciążenia robocze są migrowane w skali według dokumentacji zgromadzonej w poprzednich etapach.

Open source daje możliwości

Powierzenie działania infrastruktury, platformy lub aplikacji jednemu dostawcy wiąże się z ograniczeniami. Wirtualna infrastruktura w technologii open source pozwala z kolei w pełni kontrolować stos technologiczny, a także wszystko co się na tym opiera, a w konsekwencji, umożliwia działanie aplikacji i usług niezależnie od tego, gdzie się one znajdują i co wspierają.

Technologia otwarta dla przedsiębiorstw niesie za sobą szereg zalet, dzięki możliwości sprawdzania, modyfikowania i ulepszania kodu źródłowego. Infrastruktura zbudowana w oparciu o produkty i technologie Red Hat, może sprostać niemal wszystkim zastosowaniom, czego dowodem jest zaufanie ponad 90 proc. firm z listy Fortune 500* (rankingu największych amerykańskich przedsiębiorstw, klasyfikowanych według przychodów brutto).

---

*Red Hat client data and Fortune 500 list, June 2018

Opublikowano

Red Hat
Red Hat

Red Hat jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat oferuje również nagradzane usługi w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultingu. Jako ośrodek integrujący ... Więcej »