Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Czy można optymalizować sieć 5G?

Sieci 4G oraz LTE zaprojektowano w celu zwiększenia wydajności, szybszej transmisji danych, zmniejszenia wykorzystania pasma oraz ograniczenia latencji. Natomiast sieć 5G reprezentuje coś więcej niż ewolucję mobilnej łączności szerokopasmowej.

Standard 5G będzie stanowił główną siłę napędową świata cyfrowego oraz kolejnych generacji infrastruktury szerokopasmowej, która będzie katalizować zmiany we wszystkich sektorach gospodarki. 5G to również możliwość sprostania coraz bardziej złożonym wymaganiom rynku konsumenckiego.

Chociaż standard 5G wciąż znajduje się w fazie ewolucji, wyraźnie widać, że jego rozwój zmierza w kierunku wsparcia trzech konkretnych rozwiązań: autonomicznych pojazdów, telemedycyny oraz szeroko pojętego Internet of Things.

Wprowadzenie tego w życie będzie wymagało dostosowania zarówno łączności radiowej, jak i sieciowej. Przykładowo - w niektórych przypadkach usługi mogą być scentralizowane, a w innych rozproszone. Rozwiązanie końcowe będzie zależało od funkcji usługi, dostępu do technologii i wymaganej wydajności.

Technologia, która potencjalnie umożliwia stosowanie funkcjonalności niezależnie od protokołów bazowych, zapewnia usługodawcom elastyczność w implementacji usług praktycznie w całej sieci.

Na przykład Mobile Edge Computing (MEC), która umożliwia wyizolowane działanie krańca sieci z dostępem do lokalnych zasobów i treści, będzie jedną z takich technologii. Research and Markets określił możliwości rynkowe tego rozwiązania na 80 mld dolarów do 2021 roku.

Optymalizacja i przyspieszenie protokołów transmisyjnych stanie się jeszcze bardziej istotne dla sieci wymagających małej latencji i zdolności do osiągania wysokiej wydajności w krótkim czasie. W takim przypadku zaleca się posiadanie optymalizacji TCP działającej w różnych punktach sieci, w szczególności jak najbliżej użytkownika końcowego. Umożliwi to szybszą reakcję w sytuacji zmiany warunków pracy oraz wymagań usług czy aplikacji.

Optymalizacja TCP może mieć charakter hierarchiczny i rozproszony, z komunikacją serwerów proxy, tworząc połączenia typu point-to-point. Celem w tym przypadku jest umożliwienie szybszej retransmisji w sytuacji spadku wydajności sieci, niezależnie od przyczyny.

Kolejnym aspektem jest zdolność wdrożenia polityk zarządzania ruchem w sieciach 5G w różnych jego częściach. Pod względem budowy te same koncepcje optymalizacji TCP mogą zostać zastosowane w sieciach 5G. Optymalizacja może mieć miejsce w dowolnym miejscu sieci dla każdego rodzaju ruchu i obejmować sterowanie nim, zarządzanie transmisją wideo lub funkcjonowanie jako bramka dostępowa dla usług IoT. Wszystko to może być obsługiwane przez F5, poprzez usuwanie bądź dodawanie protokołów tunelowania.

F5 wyróżnia się na rynku dzięki możliwościom zarządzania i analizy ruchu warstw od 4 do 7. Dotyczy to zarówno warstwy aplikacyjnej (HTTP, SSL itp.), jak i protokołów sieciowych (takich jak GPRS). Dzięki działaniu Virtual Network Function (VNF), możliwe staje się osiągnięcie wysokiej wydajności, a w konsekwencji - wyższej monetyzacji, bezpieczeństwa i optymalizacji sieci dostarczanej przez zewnętrznych dostawców.

Autor: Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks

Opublikowano

F5 Networks
F5 Networks

F5 Networks jest światowym liderem w bezpiecznym, szybkim i nieprzerywalnym dostarczaniu aplikacji do każdego miejsca w dowolnym czasie. Produkty F5 zapewniają klientom elastyczność potrzebną do dostosowywania środowiska IT lub konkretnych aplikacji do zmieniających się warunków biznesowych. Pomagają integrować różne technologie, przez co usprawniają kontrolę nad infrastrukturą, procesy dostarczania aplikacji oraz ... Więcej »