Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

CRN: Nowa era uwierzytelniania - bez haseł i zaufania


Firmy wydają coraz więcej pieniędzy na bezpieczeństwo IT, ale często są to niewłaściwie alokowane środki. Pocieszeniem może być fakt, że część przedsiębiorców zaczyna inaczej myśleć o ochronie sieci i danych, a w efekcie sięgać po nowe, wcześniej rzadko stosowane narzędzia.

- Polityki dostępu nie dotyczą już tylko samych użytkowników. Precyzyjna kontrola musi obejmować również urządzenia i aplikacje, ponieważ te odgrywają równie ważną rolę w przetwarzaniu danych. Proces implementacji tego typu mechanizmów składa się z kilku etapów. Trzeba określić i zdefiniować zasoby, które będą podlegały kontroli, czyli użytkowników, aplikacje i urządzenia, a następnie zastosować narzędzia, które będą integrowały się z istniejącymi systemami i umożliwiały określenie mniej lub bardziej szczegółowych polityk. Na przestrzeni ostatnich lat tego typu mechanizmy stały się jednym z podstawowych punktów zainteresowania większych firm i organizacji, które coraz bardziej koncentrują się na zabezpieczeniu zasobów o strategicznym i biznesowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. W mniejszych firmach proces ten postępuje znacznie wolniej - wyjaśnia Sebastian Mazurczyk -  w komentarzu dla magazynu CRN Polska.

Więcej na temat obecnie stosowanych zabezpieczeń oraz trendów w obszarze uwierzytelniania przeczytacie w publikacji CRN-a: https://crn.pl/artykuly/nowa-era-uwierzytelniania-bez-hasel-i-zaufania/ oraz w komentarzu eksperckim Sebastiana, opublikowanym na stronie allofsecurity.pl: https://allofsecurity.pl/2020/11/04/komentarz-dla-crn-nowa-era-uwierzytelniania-bez-hasel-i-zaufania/

Opublikowano