Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Chmura hybrydowa pod ochroną Veeam

Veeam zapowiedział nowe rozwiązanie Veeam Availability Platform for Hybrid Cloud. Zadaniem nowego oprogramowania jest poprawa dostępności procesów działających w chmurze lub w środowisku lokalnym.

Do 2019 roku większość organizacji wkroczy w fazę końcową migracji do chmury jako swojego głównego środowiska IT. Zmiany te podyktowane są postępującą transformacją cyfrową, która wymusza na firmach szybką adaptację i rozwój kompetencji. Ujęcie chmury w strategii rozwoju powinno więc stać się priorytetem nie tylko w celu uzyskania przewagi, ale wręcz, by móc przetrwać na rynku.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Veeam Availability Platform for Hybrid Cloud: oprogramowanie gwarantujące ciągłą dostępność procesów wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Użyteczność rozwiązania opiera się na:

  • ciągłości biznesowej – wskaźniki przywracania usług (Service Level Objective, SLO) krótsze niż 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych; koordynacja usuwania skutków awarii (Disaster Recovery, DR),

  • mobilności procesów – zapewnienie dostępności dla procesów w dowolnej chmurze lub lokalizacji w celu lepszego wykorzystania inwestycji w IT i zwiększenia elastyczności,

  • zgodności z przepisami – prewencyjne monitorowanie, raportowanie, testowanie i dokumentowanie w celu spełnienia wymogów biznesowych i prawnych.

Veeam Availability Platform to gwarancja dostępności dla procesów wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Oprogramowanie oferuje:

  • Pakiet Veeam Availability Suite odpowiadający za dostępność usług w chmurach prywatnych i serwerach wirtualnych przy wykorzystaniu rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE. W pakiecie Veeam Availability Suite 9.5, który ma być ogólnie dostępny w październiku, pojawi się około 100 nowych i ulepszonych funkcji,

  • Veeam Agent dla Linuxa oraz Veeam Agent dla Microsoft Windows utrzymujący dostępność procesów w chmurach publicznych i serwerach fizycznych,

  • Koordynację usuwania skutków awarii dzięki rozwiązaniu Veeam Availability Orchestrator,

  • Chmurową konsolę administracyjną dla dostawców usług, chmur zarządzanych oraz rozproszonych środowisk korporacyjnych - Veeam Availability Console.

Opublikowano

Veeam
Veeam

Veeam Software, partner programu Elite VMware Technology Alliance, opracowuje innowacyjne produkty w zakresie zarządzania infrastrukturą wirtualną oraz ochrony danych. Klienci korzystający z usług firmy Veeam mogą zredukować koszty, zminimalizować ponoszone ryzyko oraz w pełni wykorzystać możliwości, jakie zapewnia wirtualizacja. Veeam jest międzynarodową firmą ... Więcej »