Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Logo Redhat

Załączniki

Ankieta Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018: szersze wykorzystanie istniejących inwestycji IT, rosnąca rola inicjatyw chmurowych

Początek roku jest czasem refleksji w wielu działach IT w różnych branżach w małych i dużych organizacjach. W tym okresie Red Hat zawsze pyta swoich klientów o to, co będzie dla nich najważniejsze w nadchodzącym roku. Firma przeprowadziła sondaż wśród ponad 400 klientów z całego świata, chcąc poznać ich priorytety na 2018 rok - najważniejsze wyzwania, podział budżetu, strategie wdrożeń chmurowych oraz plany wykorzystania nowych technologii.

Zeszłoroczny sondaż Red Hat Global Customer Tech Outlook 2017 pokazał, że większość respondentów rozpoczęła już proces cyfrowej transformacji i zamierza inwestować w nowoczesną infrastrukturę i aplikacje. Najnowsze opracowanie pokazuje jednak pewne zmiany w stosunku do poprzednich lat. Niektóre jego wyniki sugerują, że klienci zamierzają szerzej wykorzystywać istniejące inwestycje IT, podczas gdy inne ilustrują rolę, jaką w organizacjach odgrywają inicjatywy chmurowe.

Poniżej prezentowane są najciekawsze wnioski, jakie płyną z sondażu Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018.

1. Zmienia się struktura wydatków IT. Podczas gdy w 2017 r. wydatki skupiały się na optymalizacji istniejących zasobów IT, obecnie większość respondentów planuje przeznaczyć przeważającą część budżetu przede wszystkim na integrowanie danych i aplikacji (76 proc.), ale również na dostarczanie infrastruktury i usług chmurowych (36 proc.) oraz na tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji (30 proc.).

1

2. Rozwiązania chmurowe mają nadal rosnąć i dojrzewać w 2018 r.  Podobnie jak w 2017 r., finansowanie infrastruktury chmurowej było wskazywane przez respondentów jako główny obszar inwestycyjny w 2018 r. (36 proc.), przy czym faworyzowane jest podejście hybrydowe i wielochmurowe. Ponadto większość organizacji (61 proc.) definiuje obecnie swoje infrastrukturalne strategie chmurowe jako hybrydowe, podczas gdy w zeszłym roku podział przebiegał  pomiędzy hybrydowymi (30 proc.) a prywatnymi (38 proc.)

Choć chmura hybrydowa jest popularnym modelem przetwarzania danych firmowych, niektórzy respondenci idą o krok dalej i starają się zapewnić możliwość przenoszenia obciążeń roboczych między różnymi chmurami z wykorzystaniem strategii wielochmurowych. Około 37 proc. organizacji, które wzięły udział w sondażu, zmierza w kierunku systemów wielochmurowych - wdrażając (lub planując wdrożenie) infrastruktury wielochmurowej w 2018 roku.

3. Modernizacja istniejących inwestycji IT jest nadal największym wyzwaniem (i priorytetem) dla wielu respondentów. Choć według sondażu z 2017 r. większość organizacji rozpoczęła cyfrową transformację, tegorocznym priorytetem dla wielu respondentów jest optymalizacja i modernizacja istniejących inwestycji IT, którą 42 proc. wskazało jako główne wyzwanie w 2018 r. Do największych wyzwań, z jakimi przyjdzie zmierzyć się organizacjom w nadchodzących miesiącach, zaliczono również zwiększenie bezpieczeństwa (47 proc.), automatyzację procesów (36 proc.) oraz integrację danych, procesów i aplikacji (26 proc.). Ponadto 31 proc. respondentów uważa, że w tym roku priorytetem będzie finansowanie modernizacji istniejących inwestycji IT.

2

4. Najpierw modernizacja, następnie transformacja - czy też transformacja cyfrowa pod inną nazwą? Dziś bardzo często słychać na rynku o cyfrowej transformacji biznesu, ale czy rzeczywiście większość organizacji podejmuje tę inicjatywę? Z zebranych przez Red Hat danych wynika, że tylko 19 proc. respondentów planuje realizować zadania transformacji cyfrowej w 2018 r. Ponieważ "modernizacja istniejących zasobów IT" pozostaje jednym z głównych wyzwań (42 proc.), firma wnioskuje, że respondenci skupiają się na optymalizowaniu inwestycji i budowaniu bardziej elastycznej infrastruktury przed przystąpieniem do pełnej transformacji cyfrowej. Widać również, że organizacje wdrażają elementy transformacji cyfrowej poprzez inwestycje w integrację, infrastrukturę chmurową i nowoczesne aplikacje. Być może taka strategia świadczy o tym, że klienci korporacyjni właśnie w ten sposób dostarczają dziś bardziej nowoczesne usługi - nie czując potrzeby opatrywania ich etykietą "transformacji".

3

5. Nowe technologie to właśnie technologie, które wciąż powstają. Ponad 50 proc. respondentów podaje, że nie planuje badać ani wdrażać rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) lub uczenia maszynowego (ML) w 2018 r. Nieco ponad 40 proc. twierdzi to samo o Internecie rzeczy (IoT). Większość działów IT traktuje nowo powstające technologie jako wciąż niedojrzałe i nie nadaje im wysokiego priorytetu w 2018 r. Ponieważ technologie te są obszarem wielu innowacji open source, oczekiwać można, że plany ich wdrożenia pojawią się w przyszłych sondażach. 

4

6. W 2018 roku wiele organizacji wciąż jest na etapie budowy swoich strategii chmurowych. Jedna trzecia respondentów twierdzi, że ich organizacje nie mają zdefiniowanej strategii chmurowej. Może to świadczyć o tym, że klienci korporacyjni nadal uważnie obserwują nieustannie ewoluujący krajobraz chmury. Natomiast liderzy IT, którzy zdefiniowali już strategię chmurową, prawdopodobnie muszą klarowniej wyartykułować ją w swojej organizacji. 

Red Hat przygotował infografikę ilustrującą wszystkie wyniki sondażu Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018. Można obejrzeć ją poniżej albo pobrać tutaj.

Metodologia

Red Hat przeprowadził sondaż online we wrześniu 2017 r. w użyciem platformy TechValidate, pytając klientów o priorytety techniczne i refleksje przed zbliżającym się rokiem 2018 r. Udział w badaniu wzięli respondenci z całego świata, reprezentujący następujące regiony: Azja i Pacyfik, Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryka Łacińska oraz Ameryka Północna. Najliczniej reprezentowane były duże i średnie przedsiębiorstwa (53,5 proc.). Pozostali respondenci byli zatrudnieni w małych firmach (16 proc.), firmach z listy Global 500 (10,9 proc.), instytucjach edukacyjnych (4,9 proc.), organizacjach rządowych i samorządach (4 proc.), firmach z listy Fortune 500 (4 proc.), firmach z listy S&P 500 (2 proc.), organizacjach non-profit, organizacjach członkowskich i fundacjach (2 proc.) oraz w organizacjach rządu federalnego (1,8 proc.). Respondenci reprezentowali następujące branże: oprogramowanie, sprzęt i usługi komputerowe (19,2 proc.), usługi finansowe (10,2 proc.), telekomunikacja (9,2 proc.), administracja rządowa (7,3 proc.), opieka zdrowotna (6,2 proc.), edukacja (6 proc.), energetyka i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (5,7 proc.), handel detaliczny (5 proc.), media i rozrywka (4 proc.), przemysł lotniczo-kosmiczny i obronny (3,8 proc.), wytwórstwo przemysłowe (3,6 proc.), elektronika (3,3 proc.), usługi transportowe (3,1 proc.), motoryzacja i transport (2,6 proc.), usługi profesjonalne (2,6 proc.), organizacje non-profit, organizacje członkowskie i fundacje (2,4 proc.), produkty i usługi konsumenckie (1,7 proc.), żywność i dystrybucja hurtowa (0,007 proc.), produkty i usługi bezpieczeństwa (0,007 proc.), rolnictwo (0,004 proc.), chemia (0,004 proc.), budownictwo (.004 proc.), usługi i sprzęt ochrony środowiska (0,004 proc.), metalurgia i górnictwo (0,004 proc.), inżynieria (0,002 proc.) oraz nieruchomości (0,002 proc.).

Uwaga: liczby mogą nie sumować się do 100 ze względu na zaokrąglanie.

Opublikowano

Red Hat
Red Hat

Red Hat jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań open source, który wykorzystuje podejście społecznościowe, aby dostarczać niezawodne i wydajne technologie związane z chmurą obliczeniową, Linuksem, oprogramowaniem middleware, pamięcią masową i wirtualizacją. Red Hat oferuje również nagradzane usługi w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultingu. Jako ośrodek integrujący ... Więcej »