Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

Alcatel-Lucent Enterprise hor

Alcatel-Lucent Enterprise w pierwszym roku działalności jako niezależna firma

ALE International, działające pod marką Alcatel-Lucent Enterprise, świętuje pierwszą rocznicę rozpoczęcia działania jako niezależna firma. Był to rok strategicznych inwestycji rynkowych i nowych rozwiązań produktowych, które zdobyły uznanie branży.

Nowe technologie

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Alcatel-Lucent Enterprise wprowadziło nowe rozwiązania stanowiące dowód na to, że innowacyjność jest priorytetem:

  • Aplikacje ułatwiające współpracę w pakiecie OpenTouch, dedykowane dla mniejszych, szybko rozwijających się podmiotów

  • Rozszerzono rodzinę produktów do budowy sieci LAN (OmniSwitch®) i WLAN (OmniAccess) w celu spełnienia większych wymagań infrastruktury sieciowej w zakresie mobilności i przepustowości sieci

Strategiczne inwestycje rynkowe

Wdrożyliśmy nowe strategiczne programy wejścia na rynek ukierunkowane na kluczowe rynki w regionie Dalekiego Wschodu i EMEA oraz przeznaczyliśmy dodatkowe zasoby w celu osiągania dalszych wyników na rynkach wzrostu, w tym w Chinach, Ameryce Środkowej i Południowej, Ameryce Północnej i Rosji. Inicjatywy te już teraz przynoszą wyniki — w pierwszej połowie 2015 r. osiągnęliśmy dwucyfrowy wzrost w krajach Beneluksu, w Hiszpanii i innych obszarach.

ALE w Polsce

Zmiany dotyczyły też oddziału polskiego, Michał Furman objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Wschodnią w Alcatel-Lucent Enterprise. W poniższej wypowiedzi dzieli się spostrzeżeniami na temat trendów na rynku ICT w Polsce oraz rozwoju działalności biznesowej Alcatel-Lucent Enterprise na rynkach: polskim, węgierskim, czeskim oraz słowackim.

W ostatnich latach możemy zaobserwować w Polsce wzrost inwestycji ICT w różnych segmentach rynku. Branża rośnie co roku średnio o ok. 4%. Wzrastają potrzeby inwestycyjne firm zarówno w sektorze publicznym, jak i w innych branżach, niezależnie od wielkości firmy. Przedsiębiorstwa chcą modernizować infrastrukturę sieciową i wykorzystać w praktyce rosnące zainteresowanie urządzeniami mobilnymi, aplikacjami oraz zintegrowanymi rozwiązaniami. Dzieje się tak po kilku latach spadku nakładów inwestycyjnych, w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego. Obserwujemy fakt, że firmy dostrzegły szansę w inwestycjach w nowoczesne technologie, jako sposobie na pobudzenie wzrostu poprzez racjonalizację wydatków, poprawę efektywności i wydajności.

Obecnie w Polsce największe inwestycje ICT lokowane są w powierzchnię data center. Polska należy także do krajów o najszybszym przyroście powierzchni data center. Powiązane jest to z inwestowaniem w nowoczesne, dopasowane do potrzeb sieci, umożliwiające przedsiębiorstwom korzystanie z rosnącej liczby aplikacji klasy enterprise oraz urządzeń komunikacyjnych – podkreśla Michał Furman.

Ponadto, rozwój usług w chmurze oraz i ich coraz większa dostępność powoduje, że coraz więcej menadżerów IT z nich korzysta. Wydaje się, że istnieje chęć inwestowania w technologie cloudowe, jeżeli oferowane rozwiązania są dopasowane do aktualnych wymagań firmy.

Zdaniem Michała Furmana: z naszej perspektywy, nie tylko rynek się zmienia, ale zmieniamy się my, jako firma. Po odłączeniu się od Alcatel-Lucent w październiku 2014 roku, przechodzimy szczególną transformację – od dużej korporacji do średniej firmy mogącej lepiej i szybciej dostosować się do klientów i partnerów. Jesteśmy teraz w stanie sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej reagować na potrzeby lokalnych rynków, partnerów i klientów końcowych. Stanowi to naszą przewagę konkurencyjną i jest podstawą tego, jak funkcjonujemy obecnie i jak będziemy działać w następnych latach. W powiązaniu z naszym brandem, rozwiązaniami oraz wysokimi kompetencjami ludzkimi ustawia nas to w bardzo dobrej pozycji rynkowej.

Michał Furman wskazuje na 4 główne obszary, które można określić jako kluczowe dla przyszłego rozwoju ALE w Polsce:

  • Aktualna grupa klientów: Wykorzystanie wartości istniejących technologii – to jest istotny punkt dla naszych klientów, którzy są zaniepokojeni, że inwestycje w ich obecną infrastrukturę ICT zostaną zmarnowane, jeżeli będą musieli kompletnie wymieniać posiadaną sieć czy rozwiązania głosowe. Z tego powodu ALE kładzie nacisk na rozwój nowych rozwiązań i technologii, które modernizują infrastrukturę, pozwalają na rozszerzenie istniejących funkcjonalności oraz wsparcie nowych produktów, a nie zmuszają klienta do całkowitej wymiany.

  • Wzmocnienie partnerskiego kanału sprzedaży – nowy program Value for Partners (V4P) pomaga partnerom biznesowym dotrzeć do większej liczby klientów i osiągać wyższe przychody dzięki nowym modelom współpracy, a jednocześnie pomaga przedsiębiorstwom wykorzystać ewolucję technologii i osiągać wymierne wyniki biznesowe. Program V4P upraszcza zasady współpracy z ALE oraz obniża koszty programu szkoleniowego.

  • Rosnący rynek usług w chmurze – Widzimy rosnące zapotrzebowanie w Polsce na usługi tego typu. Naszą rolą jest ich dostarczenie, ale też rozwianie powstałych obaw co do tej technologii, chociażby bezpieczeństwa tych rozwiązań. Globalnie zauważalny jest rozwój sieci partnerów rozwiązań chmurowych: ALE nawiązało współpracę z operatorami EWE Tel (Niemcy), Huber & Feneberg (Niemcy) oraz Telefónica (Hiszpania). Firmy te dołączyły do grona partnerów wspierających rozwiązanie OpenTouch Enterprise Cloud i/lub OpenTouch Personal Cloud, które umożliwia partnerom świadczenie usług w zakresie ujednoliconej komunikacji, ukierunkowanych na wyniki biznesowe. Jesteśmy otwarci na rozszerzenie współpracy partnerskiej w tym wymiarze również w Polsce.

  • Inwestycje w siebie – aby zapewnić najlepsze możliwości rozwoju dla naszych partnerów i najlepsze rozwiązania dla naszych klientów, musimy być zdolni do inwestowania w siebie. W Polsce jesteśmy w trakcie zwiększenia zatrudnienia (od kwietnia 2015 o 100%), aby mieć możliwość wsparcia inicjatyw biznesowych naszych partnerów i generować nowe projekty sprzedażowe.

Te cztery kluczowe obszary mają wspólny mianownik - wszystkie są nastawione na znalezienie najlepszych sposobów na zapewnienie klientom końcowym wdrożeń, które odpowiadają ich potrzebom. Nie chodzi o oferowanie ogólnych rozwiązań IT, ale o oferowanie technologii i rozwiązań, które są bezpośrednio związane z tym, czego firmy w danym momencie potrzebują.

Michał Furman podsumowuje: Wierzę, że jesteśmy w ALE we właściwym miejscu i momencie, z właściwymi rozwiązaniami dla rynku polskiego i  Europy Środkowo-Wschodniej. Razem z naszymi partnerami oferujemy różne modele wdrożeń nowych rozwiązań (OPEX, CAPEX), które są dopasowane do potrzeb konkretnych segmentów rynków. Oferujemy wartość, która wykracza poza samo obniżenie kosztów - wspieramy określone procesy biznesowe i pracowników zapewniając lepszy dostęp do sieci, proponując więcej narzędzi współpracy i umożliwiając zwiększoną mobilność. Obserwujemy stały wzrost przychodów, szczególnie silny w obszarze rozwiązań sieciowych.

Opublikowano

Alcatel-Lucent Enterprise
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International jest czołowym dostawcą rozwiązań i usług komunikacyjnych dla przedsiębiorstw - od biura po chmurę, oferowanych pod wspólną marką Alcatel-Lucent Enterprise. W swoich działaniach wykorzystuje ducha przedsiębiorczości oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie innowacji — posiada ponad 2700 pracowników w przeszło ... Więcej »