Veracomp.pl  »  O Firmie  »  Centrum Prasowe    Aktualności

O FIRMIE

9 powodów, dla których warto zaktualizować oprogramowanie HPE Data Protector

Zwiększenie przepustowości wykorzystywanych centrów danych i skalowalności ich infrastruktury we wszystkich kierunkach to wyzwanie wymagające zaawansowanego rozwiązania pozwalającego na pełną automatyzację procesu ochrony i odzyskiwania danych. Poznaj 9 powodów do przeprowadzenia modernizacji oprogramowania HP Data Protector.

1. Maksymalne wykorzystanie pojemności pamięci masowej dzięki wydajnej deduplikacji

Funkcja deduplikacji w oprogramowaniu HP Data Protector wykorzystuje opatentowaną technologię HP StoreOnce. To intuicyjny system pozwalający na szybkie wykonanie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych. HP StoreOnce może być wykorzystywany zarówno w źródle aplikacji, na serwerze kopii zapasowych, jak i urządzeniu docelowym kopii zapasowej.

Integracja oprogramowania HP Data Protector z technologią deduplikacji HP StoreOnce oraz środowiskami IT podstawowych aplikacji (takich jak: Microsofet Exchance, SharePoint, Hyper-V, SQL Server, VMware vSphere, Oracle, SAP oraz SAP HANA) pozwala na wyraźną redukcję kosztów oraz optymalizację infrastruktury kopii zapasowych.

Wśród najważniejszych  korzyści wynikających z wykorzystania HP StoreOnce należy wyróżnić:

 • obniżenie kosztów utrzymywania infrastruktury kopii zapasowych i zasobów IT,

 • ochronę przechowywanych danych.

2. Lepsze wykorzystanie kopii zapasowych poprzez swobodny wgląd w dane analityczne w czasie rzeczywistym

Klienci stosujący oprogramowanie HP Data Protector mogą posługiwać się  interaktywnym pulpitem nawigacyjnym HP Backup Navigator. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o analizie dużych ilości danych operacyjnych w celu maksymalnie szybkiej identyfikacji licznych wskaźników wykorzystywania zasobów danych oraz prognozowanych trendów w zakresie infrastruktury. Rozwiązanie to pozwala zaplanować oraz zoptymalizować wydatki kapitałowe i operacyjne, a w rezultacie - w 100% zagospodarować infrastrukturę ochrony danych.

Pulpit HP Backup Navigator służy ponadto do gromadzenia, synchronizacji i analizy aktualnych trendów w informacjach dotyczących kopii zapasowych i odzyskiwania danych. Dzięki temu możliwa jest sprawa identyfikacja wzorców w operacjach ochrony danych.

3. Prognozowanie i szybka eliminacja błędów

HP Backup Navigator może służyć także jako inteligentny przewodnik do analizy błędów dotyczących stosowanych praktyk ochrony danych, zdolny jednocześnie wyodrębnić elastyczne rozwiązania eliminujące potencjalne zagrożenie utraty przechowywanych informacji. Narzędzie szybko podsumowuje liczne dane w zakresie statusu poszczególnych komponentów infrastruktury tworzenia kopii zapasowych, systemu operacyjnego oraz definicji kopii zapasowych.

Uzyskane dane pozwalają na:

 • precyzyjną identyfikację problemów niezależnie od miejsca ich wystąpienia,

 • prognozowanie ewentualnych awarii i zapobieganie ich rozwojowi,

 • wyeliminowanie ryzyka kosztowych awarii.

4. Ułatwione spełnianie wymagań określonych w umowach SLA

Spełnianie rygorystycznych wymogów związanych z docelowym czasem odtworzenia (RT) w środowiskach aplikacji o krytycznym znaczeniu możliwe jest dzięki integracji funkcji migawek (za pośrednictwem funkcji kopii zapasowych bez przestojów) i błyskawicznego odzyskiwania.

Funkcja kopii zapasowych bez przestojów umożliwia sprawne zarządzanie procesem tworzenia migawek oraz kopiowania danych do pomocniczej pamięci masowej. Natomiast za pomocą funkcji błyskawicznego odzyskiwania możliwe jest tworzenie spójnych migawek aplikacji w macierzy pamięci masowej.

5. Zwiększona wydajność infrastruktury IT

Użytkownicy oprogramowania HP Data Protector mogą za pomocą jednej platformy centralnie zarządzać wieloma procesami, w tym m.in.: tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych (w środowiskach serwerów fizycznych i wirtualnych), kopiowania obiektów, zarządzania urządzeniami i nośnikami, monitorowania i raportowania oraz replikacji w zdalnych lokacjach.

Dzięki integracji HP Data Protector z technologią HP StoreOnce ta sama konsola oprogramowania jest w stanie obsługiwać dodatkowe funkcje zarządzania, konfiguracji oraz raportowania. Wśród nich warto wyróżnić:

 • tworzenie i konfigurowanie magazynów StoreOnce Catalyst (szyfrowanych i nieszyfrowanych),

 • ustawianie ograniczania przepustowości,

 • określenie i kontrolowanie przepustowości wykorzystywanej przez proces tworzenia kopii zapasowych,

 • ustawianie limitów wartości progowych dla magazynów StoreOnce i otrzymywanie alertów w razie osiągnięcia wartości progowej,

 • aktywne zarządzanie pojemnością urządzeń StoreOnce,

 • zarządzanie procesem replikacji między wieloma magazynami Catalyst.

6. Sprawne odzyskiwanie danych utraconych w wyniku awarii

Nowa wersja HP Data Protector stanowi rozszerzenie dotychczasowego systemu automatycznego odzyskiwania danych po awarii. Wśród nowych możliwości oprogramowania warto wymienić:

 • funkcje wybierania obiektów wraz z opcjami przywracania według sesji kopii zapasowej,

 • wprowadzanie dodatkowych sterowników w trakcie procesu tworzenia obrazu i jego przywracania,

 • automatyzację odzyskiwania systemu (w tym - przywracanie danych użytkownika z sesji kopii zapasowych).

7. Identyfikacja i ustalanie hierarchii zadań tworzenia kopii zapasowych

Oprogramowanie HP Data Protector wyposażone zostało w zaawansowany harmonogram służący do precyzyjnego planowania zadań tworzenia kopii zapasowych z dokładnością co do minuty, godziny, dnia (tygodnia i miesiąca), a także dla ostatniego miesiąca bądź roku.

Harmonogram pozwala ponadto na nadawanie priorytetu poszczególnym zadaniom o oparciu o ich wymagania RPO/RTO. Dzięki temu kopie zapasowe najbardziej newralgicznych danych wykonywane są w pierwszej kolejności. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne w środowiskach z ograniczonymi zasobami, gwarantując ochronę kluczowych aplikacji.

8. Redukcja kosztów i obciążeń oprogramowania

HP Data Protector udostępnia zaawansowane funkcje kopii zapasowych zarządzanych za pośrednictwem jednego wystąpienia oprogramowania zdolnego obsługiwać 100 000 sesji danych dziennie. Rozwiązanie to umożliwia redukcję objętości nowo opracowanej architektury systemu baz danych o nawet 96% przy jednoczesnym zwiększeniu jej przepustowości o 140 TB/HR1.

Wśród dodatkowych korzyści wynikających z wdrożenia aktualizacji oprogramowania HP Data Protector warto wymienić:

 • redukcję kosztów,

 • zwiększoną skalowalność danych,

 • wydajny system baz danych,

 • możliwość wykonywania kilku wewnętrznych kopii zapasowych w tym samym czasie,

 • sprawne zarządzanie dużymi zasobami zróżnicowanych danych.

9. Dostęp do kompleksowych usług HP

Klienci, którzy zdecydują się na aktualizację oprogramowania HP Data Protector do najnowszej wersji, mogą skorzystać ze pomocy certyfikowanych konsultantów HP posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu sprawnej modernizacji infrastruktury IT.

Zespół ekspertów HP - obok kompleksowego wdrożenia nowej wersji oprogramowania - dodatkowo przeprowadza zaawansowane szkolenie z zakresu obsługi nowych funkcjonalności. To rozwiązanie pozwala użytkownikom zaoszczędzić cenny czas oraz koszty związane z koniecznością wyodrębnienia zespołu pracowników przydzielonych do zarządzania rozbudowanymi systemami baz danych.

Nieustannie zmieniające się wymagania w zakresie centrów danych zmuszają organizacje IT do ponownej analizy strategii w zakresie zarządzania, ochrony i odzyskiwania przechowywanych danych. Nowa edycja oprogramowania HP Data Protector to odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców. HP Data Protector 9.0 wyposażony został w funkcje inteligentnej analizy, zaawansowanej automatyzacji oraz integracji kluczowych aplikacji. W ten sposób pozwala na uzyskanie maksymalnej przejrzystości, przewidywalności oraz niezawodności biznesowej w środowiskach informatycznych.

Opublikowano

Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise to międzynarodowy koncern powstały 1 listopada 2015 r. po podziale firmy Hewlett-Packard. Firma skupia się na dostarczaniu urządzeń serwerowych, storage i sieciowych. Zapewnia także wsparcie i oprogramowanie do sprzedawanych rozwiązań. HPE Serwery Oferta HPE obejmuje pełny asortyment serwerów dla klientów o najwyższych wymaganiach, od małych firm ... Więcej »