Veracomp.pl  »  Informacje Prawne    Polityka prywatności

INFORMACJE PRAWNE

Polityka prywatności

  1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.veracomp.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach VERACOMP SA w Krakowie, a także ułatwienie komunikacji VERACOMP SA z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a VERACOMP SA nie nalega na ich przekazywanie.
  2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.veracomp.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie VERACOMP SA w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.
  3. Wszelkie uzyskane przez VERACOMP SA dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez VERACOMP SA oraz poza tą bazą.
  4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie VERACOMP SA, a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia - o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez VERACOMP SA.

Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z VERACOMP SA we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.veracomp.pl.