Veracomp.pl  »  Partnerzy  »  Producenci    A10 Networks

PRODUCENCI

A10 Networks

A10 Networks (NYSE ATEN) jest jednym z liderów na rynku kontrolerów dostarczania aplikacji. Na liście klientów referencyjnych można znaleźć największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie (T-Mobile, Verizon, 3, NTT Communications, China Mobile), gigantów webowych (LinkedIn, AoL, Yahoo, Twitter) oraz wiele organizacji z sektora prywatnego (Microsoft - usługa X-Box live, Samsung, GE, Subaru, Credit Agricole) i publicznego, dla których zachowanie dostępności stron i aplikacji ma ogromne znaczenie. Oferowane rozwiązania pozwalają przyśpieszyć, zabezpieczyć i optymalizować wydajność aplikacji i centrów danych, zapewniając tym samym ochronę inwestycji i przewidywalność kosztów związanych z wdrożeniem.

Portfolio A10 bazuje na platformie Advanced Core Operating System (ACOS®), która została stworzona, aby dostarczyć znacząco większe wydajności i bezpieczeństwo w stosunku do poprzedniej generacji aplikacyjnych rozwiązań sieciowych.

Oprogramowanie, na którym oparta została platforma ACOS zapewnia elastyczność, pozwalającą rozszerzyć ofertę o nowe rozwiązania do zapewnienia szerokiego wachlarza usług sieciowych i bezpieczeństwa dla sprostania wyzwaniom związanym z przetwarzaniem w chmurze i mobilnością.

Portfolio A10 to produkty warstwy aplikacyjnej, mające na celu zapewnienie dostępności, akceleracji i bezpieczeństwa kluczowych aplikacji i usług .

Dostępność Aplikacji zapewnienie dostępności i niezawodności aplikacji, sieci i serwerów, bez względu na użytkownika, urządzenie, lokalizację czy też szybkość łącza. Zabezpiecza sieć przed atakami wolumetrycznymi, które mają na celu ograniczenie dostępu do usług. Monitorowanie zasobów sieciowych pozwala na zapobieganie brakom dostępności usług, efektywne wykorzystywanie przestrzeni adresowej IPv4 i zapewnienie płynnego przejścia do IPv6.

Akceleracja Aplikacji – poprawa wydajności stron i aplikacji biznesowych dzięki szybkiemu równoważeniu obciążenia warstwy aplikacyjnej, korzystając z usług odciążających serwery i pamięć podręczną, multipleksowania połączenia i kompresji ruchu SSL. Wykorzystanie tych funkcji pozwala na sprostanie oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów, dzięki ogromnym wydajnościom urządzeń i szybkości działania.

Bezpieczeństwo Aplikacji – dostarczanie szerokiego wachlarza funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa, umożliwiającego szyfrowanie, autentykację i funkcje inspekcji przepływów oraz w tym samym czasie detekcję i łagodzenie skutków coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych cyber ataków, które wystawiały na próbę największe strony i sieci na całym świecie.

Rdzeniem całego portfolio produktowego jest Advanced Core Operating System (ACOS), który oferuje wysokiej wydajności platformę sieciową rozumiejącą warstwę aplikacji, dostępną we wszystkich produktach Application Services Gateway (ASG).

Sukces serii AX, spowodował rozpoczęcie sprzedaży systemów serii A10 Thunder, która później ewoluowała w trzy linie produktowe:

  • Thunder Series ADC: Application Delivery Controller - kontrolery dostarczania aplikacji, linia produktów stosowana do akceleracji i zabezpieczania centrum danych i sieci.
  • Thunder Series CGN: Carrier Grade Networking - gateway klasy operatorskiej, produkt pozwalający na zwiększenie dostępnej adresacji i realizujący usługi translacji dla operatorów telekomunikacyjnych i dużych przedsiębiorstw.
  • Thunder Series TPS: Threat Protection System - linia produktowa pozwalająca na detekcję i łagodzenie skutków zaawansowanych ataków Distributed Denial of Service (DDoS).